Menu

LEX File Exchange
EA Support Files
SC4 Wikipedia
Network Addon Mod
Dependencies
Chat
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

May 11, 2021, 09:22:53 AM

Login with username, password and session length

Author Topic: Big City och Rush Hour tutorial - CTD  (Read 4935 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline minnie

 • Forums Inhabitant
 • *
 • Posts: 28
 • Total likes: 0
 • Reputation: 0
 • "Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam"
Big City och Rush Hour tutorial - CTD
« on: August 27, 2008, 08:35:27 AM »
Hej,
Har någon provat att spela t ex (på sve:) Stor Stad, Rush Hour och Tjäna pengar tutorials i Timbuktu regionen på sistone?
De crashar omedelbart när jag försöker spela dem  ()what()
Jag har både NAM och CAM installerat, är det någonting i med dessa som spökar, tro och kan man i så fall komma runt det på något vis?
Jag har inte någon Stop Maxis i min pluginsmapp.
Däremot så fungerar både Kensington och Farnham i London regionen bra.
Tack på förhand  ::)
...och ha d' bäst
tillägg - programmet skapar en aktivtetslogg, om det gör någon klokare
 ::):
Quote

Exception time: 08/27/2008, at 15:28:56.
Exception code: 0xC0000005 (-1073741819) ACCESS_VIOLATION.
Current thread ID: 1416 (0x00000588).
Version information:
Application/module path: C:\Program\Maxis\SimCity 4 Deluxe\Apps\SimCity 4.exe
Application/module version name: SimCity 4
Application/module version: 1.1.640.0
System version: Windows NT 5.1
System memory: 1536 Megabytes total, 648 Megabytes free.

Exception module:  C:\Program\Maxis\SimCity 4 Deluxe\Apps\SimCity 4.exe.
Exception address: 0x006a5b2a. Section:Offset: 0x01:0x0029eb2a.

Registers
   EAX: 00000000
   EBX: 00000039
   ECX: 0fea3854
   EDX: 104e6bd4
   ESI: 0fda4614
   EDI: 0fd65914
   CS:EIP: 001b:006a5b2a
   SS:ESP: 0023:0013fc68  EBP:00000064
   DS:0023  ES:0023  FS:003b  GS:0000
   Flags: 00010246

Loaded Modules
   Address          Size Module             Path
   ----------------------------------------------------------------------------------------------
   0x00400000    8187904 SimCity 4.exe      C:\Program\Maxis\SimCity 4 Deluxe\Apps\SimCity 4.exe
   0x7c900000     724992 ntdll.dll          C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
   0x7c800000    1024000 kernel32.dll       C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
   0x7e360000     593920 USER32.dll         C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
   0x77f10000     299008 GDI32.dll          C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
   0x77dc0000     700416 ADVAPI32.dll       C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
   0x77e70000     598016 RPCRT4.dll         C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
   0x77fe0000      69632 Secur32.dll        C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
   0x71ac0000      40960 WSOCK32.dll        C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll
   0x71aa0000      94208 WS2_32.dll         C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
   0x77c00000     360448 msvcrt.dll         C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
   0x71a90000      32768 WS2HELP.dll        C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
   0x44540000     851968 WININET.dll        C:\WINDOWS\system32\WININET.dll
   0x77f60000     483328 SHLWAPI.dll        C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
   0x00390000      36864 Normaliz.dll       C:\WINDOWS\system32\Normaliz.dll
   0x442c0000     282624 iertutil.dll       C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
   0x7c9c0000    8491008 SHELL32.dll        C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
   0x73ee0000     376832 DSOUND.dll         C:\WINDOWS\system32\DSOUND.dll
   0x774d0000    1298432 ole32.dll          C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
   0x77bf0000      32768 VERSION.dll        C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
   0x76b30000     188416 WINMM.dll          C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
   0x5f220000     835584 OPENGL32.dll       C:\WINDOWS\system32\OPENGL32.dll
   0x5ff90000     135168 GLU32.dll          C:\WINDOWS\system32\GLU32.dll
   0x73730000     307200 DDRAW.dll          C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll
   0x73b90000      24576 DCIMAN32.dll       C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll
   0x75bf0000     135168 MSVFW32.dll        C:\WINDOWS\system32\MSVFW32.dll
   0x5d5b0000     630784 COMCTL32.dll       C:\WINDOWS\system32\COMCTL32.dll
   0x76370000     118784 IMM32.dll          C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll
   0x773c0000    1060864 comctl32.dll       C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\comctl32.dll
   0x77b30000     139264 Apphelp.dll        C:\WINDOWS\system32\Apphelp.dll
   0x10000000     638976 ~df394b.tmp        C:\DOCUME~1\Marielle\LOKALA~1\Temp\~ef141d\~df394b.tmp
   0x5b270000     229376 uxtheme.dll        C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
   0x746f0000     311296 MSCTF.dll          C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
   0x751a0000     188416 msctfime.ime       C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime
   0x01a50000      94208 miscr3.dll         C:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\miscr3.dll
   0x76be0000      45056 psapi.dll          C:\WINDOWS\system32\psapi.dll
   0x76ed0000     245760 rasapi32.dll       C:\WINDOWS\system32\rasapi32.dll
   0x76e80000      73728 rasman.dll         C:\WINDOWS\system32\rasman.dll
   0x60940000     348160 NETAPI32.dll       C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll
   0x76ea0000     192512 TAPI32.dll         C:\WINDOWS\system32\TAPI32.dll
   0x76e70000      57344 rtutils.dll        C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll
   0x01390000      94208 adialhk.dll        C:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\adialhk.dll
   0x76c20000     188416 WINTRUST.dll       C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll
   0x77a70000     614400 CRYPT32.dll        C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
   0x77b10000      73728 MSASN1.dll         C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
   0x76c80000     163840 IMAGEHLP.dll       C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll
   0x021a0000    2924544 xpsp2res.dll       C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll
   0x68000000     221184 rsaenh.dll         C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
   0x769b0000     737280 userenv.dll        C:\WINDOWS\system32\userenv.dll
   0x75f20000      77824 cryptnet.dll       C:\WINDOWS\system32\cryptnet.dll
   0x722a0000      20480 SensApi.dll        C:\WINDOWS\system32\SensApi.dll
   0x4d550000     364544 WINHTTP.dll        C:\WINDOWS\system32\WINHTTP.dll
   0x76f50000     184320 WLDAP32.dll        C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
   0x72cf0000      36864 wdmaud.drv         C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv
   0x72ce0000      32768 msacm32.drv        C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv
   0x77bd0000      86016 MSACM32.dll        C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll
   0x77bc0000      28672 midimap.dll        C:\WINDOWS\system32\midimap.dll
   0x73eb0000      16384 KsUser.dll         C:\WINDOWS\system32\KsUser.dll
   0x77110000     569344 OLEAUT32.DLL       C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.DLL
   0x6d510000     507904 DbgHelp.dll        C:\Program\Maxis\SimCity 4 Deluxe\Apps\DbgHelp.dll

Call stack:
(Debug information (.pdb files) appears to be absent).
0x0001:0x0029eb2a C:\Program\Maxis\SimCity 4 Deluxe\Apps\SimCity 4.exe.

Stack data: (ESP is 0x0013fc68)
0x0013fae8   00000000 00000080 ff3f0000 00000000 00000000 4029dc82 06400000 00000000
0x0013fb08   e0000100 a8030000 00000000 b885810e 00000000 00000000 00000000 00000000
0x0013fb28   48e365e3 80008000 28a9e3e1 c05ce6b4 80000000 00000000 80000000 00000000
0x0013fb48   00000000 340000c0 38040000 4458e6b4 04000001 3858e6b4 00000000 e45ae6b4
0x0013fb68   5b8752ba 88b853ba ffffffff 0c5ae6b4 801f248a fd4b5480 385ce6b4 70194e89
0x0013fb88   796b917c 08211900 00a0fd7f 14d1f300 00000000 9800917c b8680d00 e0d1f300
0x0013fba8   2100917c d80a0900 3d00917c 18d2f300 74d2f300 340000c0 c4d2f300 0e000000
0x0013fbc8   60d1f300 00000000 c0680d00 c4d2f300 a32f917c 18d2f300 1e000000 80d1f300
0x0013fbe8   674f917c c0680d00 70d1f300 00000000 9800917c d0a61403 3cd2f300 2100917c
0x0013fc08   b80c0900 3d00917c 18000000 40000000 340000c0 00000000 dccf907c f36bdc77
0x0013fc28   08080000 02000000 e0d2f300 d043f677 ffff0000 2cd3f300 04000000 02000000
0x0013fc48   20def300 f8949c7c dd43f677 f8949c7c 04000000 00000000 2cd3f300 08080000
0x0013fc68   1459d60f 00947300 00040000 01000000 01000000 122c0e40 f3fdd43e e0736a00
0x0013fc88   00000000 a4e7bb18 1859d60f d48d7601 f6742500 05000000 db957e00 f8957e00
0x0013fca8   0d0c9300 4800aa01 03000000 9bcf8ca1 70230000 00947300 00040000 00a4807c
0x0013fcc8   4c94b400 04000000 2cfd1300 9c1bee28 10000000 00000000 00000000 63946a00
0x0013fce8   05000000 1859d60f d48d7601 f6742500 05000000 1859d60f 902cb600 f6742500
0x0013fd08   63217000 d48d7601 00000000 14b8e70f 05000000 252b7000 6420de18 1a689566
0x0013fd28   f6742500 00000000 05000000 14b8e70f 74fd1300 acb9e70f 1cb8e70f 0f000000
0x0013fd48   05000000 943ed50f b33b7000 c8f39718 14005901 d0f39718 1cb8e70f 54fd1300
0x0013fd68   3cfe1300 d0f1a600 ffffffff a0fd1300 9ca98700 4c070000 3249a301 14005901
0x0013fd88   00000000 94f39718 d0f39718 d4f39718 18bc5801 54157a01 c8fd1300 00aa8700
0x0013fda8   4c070000 3249a301 14005901 f8fd1300 5d978700 dcfd1300 00000000 00000000
0x0013fdc8   f8fd1300 70978700 14005b01 14005901 00c0fd7f 50020d00 00020000 00000000

Instruction data: (EIP is 0x006a5b2a)
0x006a5aaa   00 8b 74 24 10 8d 8e 10 02 00 00 c1 e1 04 03 c8 8d 54 24 20 89 4c 24 20 83 c7 1c 52 8b cf e8 d3
0x006a5aca   d5 ff ff d9 44 24 14 d8 00 c1 e6 04 81 c6 01 10 00 00 8b cf d9 18 8d 44 24 20 50 89 74 24 24 e8
0x006a5aea   b2 d5 ff ff d9 44 24 24 d8 00 5f 5e 5d d9 18 5b 83 c4 0c c2 08 00 8b 16 8b ce ff 92 a4 00 00 00
0x006a5b0a   8b 4f 3c 8b 11 50 8b 44 24 28 8b 00 50 ff 52 78 8b 4f 3c 8b 11 50 89 44 24 24 ff 92 80 00 00 00
0x006a5b2a   8b 10 8b c8 ff 52 34 8b 10 53 55 8b c8 ff 52 1c 0f bf c0 89 44 24 24 db 44 24 24 d8 0d a4 23 a8
0x006a5b4a   00 d9 54 24 24 d8 1d 54 10 a8 00 df e0 f6 c4 05 7a 0a c7 44 24 24 00 00 00 00 eb 19 d9 44 24 24
0x006a5b6a   d8 1d 28 12 a8 00 df e0 f6 c4 41 75 08 c7 44 24 24 00 00 80 3f 8b 5c 24 20 8b 16 6a 00 53 8b ce
0x006a5b8a   ff 92 c8 00 00 00 0f b7 c0 89 44 24 20 8d 4c 24 24 db 44 24 20 43 51 8d 4f 1c d8 4c 24 28 89 5c

 :-[  &smrt
« Last Edit: August 27, 2008, 08:54:29 AM by minnie »
Minnie

Offline SSPSwede

Re: Big City och Rush Hour tutorial - CTD
« Reply #1 on: September 26, 2008, 12:48:25 PM »
Tyvärr, ingen aning. Inte kört tutorials på mkt länge och när jag gjorde det hade jag inga mods/plugins installerade. Mitt råd skulle väl va att leka med spelet istället, testa igenom hur grejjer funkar.
SkyscraperPage & SkyscraperCity moderator

Offline vester

 • Administrator
 • Forums Legend
 • *
 • Posts: 4843
 • Total likes: 691
 • Reputation: 27
  • My bat cave.
 • CL: Tickets Please
Re: Big City och Rush Hour tutorial - CTD
« Reply #2 on: September 27, 2008, 01:37:16 AM »
Er ikke sikker at Maxis regioner kan køre sammen med NAM og CAM installeret.